Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekty realizowane są w województwach: Lubuskim, Łódzkim, Mazowieckim
 Informacje ogólne

Cosinus Sp. z o.o. prowadząca Sieć Szkół COSINUS, której główną działalnością jest świadczenie usług w zakresie kształcenia dorosłych, realizuje na terenie Polski projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw oraz Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Ze szczegółami dotyczącymi aktualnych projektów można zapoznać się na zakładkach dedykowanych poszczególnym województwom.


Zapraszamy
 

  Systemy CMS | Przeprowadzki warszawa